VANDRING MED DNT PÅ PILEGRIMSLEDEN

Hundorp – Vinstra Mandag 5 august

5 AUGUST HUNDORP - VINSTRA

Vi starter ved Dale-Gudbrands Gard på Hundorp der Olav Haraldsson møtte Dale Gudbrand i 1021, det historiske Kristningstinget som er beskrevet i Snorres saga. Dagsetappen tar deg med gjennom et vakkert kulturlandskap med gårder med røtter tilbake til middelalderen. Opp fra Grytting stiger leden opp til ledens høyeste punkt i Gudbrandsdalen. Gjennom Lauva med gravhauger og spesielt kulturlandskap går turen opp til Skar ca 700 moh. Her ligger det gamle husmannsplasser oppunder berget. Her har DNT Gudbrandsdalen restaurert 2 bygninger til overnatting. Et ”pilgrimsrefuge”, gapahuk er også satt opp her for å ta i mot pilegrimer og andre vandrere som trenger en rast. Her ser du ut over Gudbrandsdalen og innover mot Jotunheimen. Ferden går videre gjennom variert landskap høyt over Vinstra før en bratt nedstigning tar deg ned til Vinstra Her passerer vi Hågå gard – Per Gynt garden, garden der Per Olsson Hågå bodde og som Ibsen har hentet inspirasjon fra i Per Gynt.

Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien tlf. 456 04 608.

Påmelding innen kl.12 4 august.

Frammøte: Hundorp Dale-Gudbrands gard kl. 10.00.

Kart: Turkart Peer Gynts Rike eller www.pilegrimsleden.no