Turarrangør Pilegrimsleden

Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard samarbeider med CaminoWalks om pakketurer på Pilegrimsleden i Gudbrandsdalen

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand skal gjennom sitt virke bidra til næringsutvikling og økt bruk av Pilegrimsleden som opplevelsestur innenfor reiselivet. I den forbindelse har senteret lagt opp til ett samarbeid med aktørene langs leden for å få til pakketurer som dekker vandring, overnatting og bagasjetransport. Pilegrimssenteret skal ikke være en komersiell aktør og skal ikke bremse utviklingen av komersielle aktører langs leden, senteret skal tvert imot bidra til tilrettelegging og utvikling. Dette gjøres gjennom informasjon og kontakt til/ mellom turarrangører og overnattingssteder.

Pilegrimssenteret har fått til ett samarbeid med en turarrangør som ivaretar Pilegrimsledens mangfold og formidler dette gjennom sine turer. CaminoWalks er ett enmannsforetak med lokal tilknytning til Gudbrandsdalen og som arrangerer turer på Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen. Dette synes Pilegrimssenter Gudbrandsdalen er viktig og vil bidra til at flere kommer på markedet. 

For mer informasjon om CaminoWalks og planlagte turer se her http://www.caminowalks.com