PRESSETUR - STOR INTERESSE FRA TYSKLAND

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand viste frem Pilegrimsleden for tyske journalister - fra katedral til katedral

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand har i sommer opplevd en stor interesse fra tysk presse og fikk i juli anledningen til å vise frem Pilegrimsleden med våre katedraler. Henvendelsen kom fra Innovasjon Norge via Nasjonalt Pilegrimssenter, tema Pilegrimsleden fra katedral til katedral. I samarbeid med Nasjonalt Pilegrimssenter og Nidaros Pilegrimsgård ble det lagt opp til en tur der Glasskatedralen på domkirkeodden markerte starten og Nidarosdomen målet.

I mellom ble det vandring-, kultur- og matopplevelser. I Gudbrandsdalen var høydepunktet Sygard Grytting med omvisning, middag, overnatting  og formidling på garden. Besøk i Ringebu stavkirke, Sør-Fron kirke, lunsj på Dale-Gudbrands Gard og vandringer. Med dette programmet fikk journalistene med seg mangfoldet og variasjonene vi har langs leden. 

Journalistene representerte flere store aviser, stort friluftslivmagasin - Wanderlust - og Google. Utenom Google fanger disse opp over 1.2 millioner lesere. Dette kan gi en økning til sommeren.