PILEGRIMSSESONGEN 2016

NY SESONGEN PÅ PILEGRIMSLEDEN

"Gudbrandsdalen - Norges vakreste dal, og jeg visste det ikke! Ikke før jeg forlot bane og asfaltert vei, lot bilen stå og toget gå – tok bena fatt og gikk pilegrimsleden. Jeg tror det er lyset som gjør det!"
Har du sett det fantastiske lyset? Soloppgangen! Det var den Olav den Hellige pekte på da han sto i Fronsbygden og skulle vise fram sin Gud i kampen mot Dale-Gudbrand og de gamle guder. Soloppgangen som forandret landet.

Nå står vi foran en ny sommer og nye muligheter til å gå pilegrimsleden, muligheter til å se på lyset og nyte stemningen under vandring med naturen som ramme. Refleksjon og mosjon stikkord for mange av oss og som kan oppnås gjennom turer i nærmiljøet. Pilegrimsleden er en tursti i nærmiljøet, den er ikke bare for pilegrimer fra utlandet.

I 2016 er det mange muligheter for å delta på lokale organiserte vandringer i regi av Pilegrimssenter Dale-Gudbrand. For i tillegg til å legge til rette, informere og veilede langveisfarende pilegrimer, legger senteret på Dale-Gudbrand opp til lokal bruk gjennom forskjellige vandringer og arrangementer.

Ett av tiltakene er Pilegrimsledens dag. Den arrangeres nå for 3 året på rad og har fokus på vandring i tillegg til arrangementer.  I år er søndag 5 juni dagen da vi skal ut å gå. Da markerer Pilegrimssenter at en ny vandresesong er i gang på Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen. Da vil Pilegrimssenteret invitere folk til å gå "sin" strekning på Pilegrimsleden gjennom vakre og historiske Gudbrandsdalen.
I Sør-Fron planlegges det vandring fra Dale-Gudbrands Gard til gudstjeneste i Sør-Fron kirke før vandringen går videre til Skar og arrangement i samarbeid med DNT. Den organiserte turen starter klokken 12 fra kirken. Etter underholdning, kaffe og kake i Skar går turen videre til Solbjør og buss tilbake til kirken.

Gjennom juni er det også flere skolevandringer som står på programmet, blant annet 6 klassene i Nord-Fron skal gå fra Harpefoss til Vinstra, dette i samarbeid med kirken i Nord-Fron og skolen. Dette er blitt en årlig hendelse som senteret synes er givende. Dette treffer også elevene og gjennom vandringen får elevene kunnskap om religionshistorie, naturfag og ikke minst fysisk fostring.

Den årlige Langvandringen fra Oslo til Trondheim passere gjennom Sør-Fron 6-8 juli med overnatting på Dale-Gudbrands Gard og Sygard Grytting. Langvandringen som arrangeres, for syvende gang, av senteret på Dale-Gudbrand i samarbeid med de andre regionale sentrene har nå 14 påmeldte. Senterets leder ser fram til dette og gleder seg stort. På denne turen får vandrere fra fjern og nær et innblikk i historien til Sør-Fron, de får nyte vår natur og vårt kulturlandskap. Og ikke minst en pilegrimsmesse i kapellet på Dale-Gudbrand og i Gudbrandsdalsdomen – Sør-Fron kirke.

I august vil senteret i samarbeid med DNT og Peer Gynt arrangere vandringer på Pilegrimsleden, dette er blitt en tradisjon som turister og lokalbefolkningen deltar på og setter pris på. Kultur og historieformidling er i høysete. Disse vandringene begynner å bli tradisjon og arrangeres på 7 året.

Ellers så er arbeidet med å legge om leden gjennom kommunen fra Frya til Hundorp ferdig, dette if m at den nye hovedveien snart ferdig. Etter at leden har vært lagt opp via Steberg i to år er den nå snart tilbake i dalbotn. Her har senteret hatt et godt samarbeid med Sør-Fron kommune og Kristen Brendhaugen med tilrettelegging. En stor takk rettes til grunneiere for velvilje og til Statens Vegvesen for samarbeidet under anleggsperioden.

Senteret har allerede vært involvert i vandring på Pilegrimsleden, i fm en reiselivsmesse i Bodø var 14 turoperatører fra 10 nasjoner på vandring i Sør-Fron. Her var besøk på Dale-Gudbrands Gard, Sør-Fron kirke, Rudi Gard og Sygard Grytting høydepunktene i tillegg til selve vandringen. Pilegrimssenteret har også fått på plass en visningstur til i juli i tillegg til mange henvendelser og bestillinger fra enkeltvandrere og grupper.