Pilegrimssenteret samarbeider med DNT

Den Norske Turistforeningen (DNT) er Norges største turorganisasjon. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Dette er også verdier som samsvarer med Pilegrimssatsingen.

Ett samarbeid med DNT er viktig for allsidighet og målsettingen til Pilegrimssenteret som skal fremme natur og kulturverdier. DNT har sitt virke hovedsakelig i fjellet, derfor skal Pilegrimsleden være en samarbeidspart i lavlandet. Pilegrimssentert arrangerer i 2014 flere turer langs Pilegrimsleden sammen med DNT. Turene blir lagt ut på DNT Gudbrandsdalen sine sider samt på Pilegrimssenterets egne sider. Se DNT Gudbrandsdalen sine hjemmesider her: http://gudbrandsdalen.turistforeningen.no