Pilegrimssenter Dale-Gudbrand danner pilegrimsfelleskap

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand starter i vår arbeidet med å danne pilegrimsfelleskap. 

Pilegrimsfelleskapet skal ha som hovedmålsetting å øke bruken av Pilegrimsleden i Gudbrandsdalen basert på relgion, næring, kulutrhistorie og miljø. Olavsarven og Dale-Gudbrands Gard skal ha en spesiell plass i arbeidet. Interimstyre vil ha første møte i februar 2015. I interimstyret er kirken, kulturinteressen, brukeren og kommunene representert. Pilegrimssenter Dale-Gudbrand vil være sekretæriat for nterimstyret.

Hvis du er interresert i å bli med i foreningen ta kontakt med Per Gunnar Hagelien på telefon 45604608 eller på e-post pilegrim@gudbrandsdalsmusea.no