PILEGRIMSLEDENS DAG - MULTIKULTIFESTIVAL I RINGEBU 5 JUNI 2016

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand, i samarbeid med Multikultikomiteen i Ringebu kommune m.fl, arrangerer Multikultifestival i forbindelse med Pilegrimsledens dag 5 juni 2016

Pilegrimsledens dag 2016 er også en multikulturellfestival i Ringebu

Pilegrimsledens dag blir arrangert for 3 år på rad med vandringer på alle strekninger og flere arrangement langs leden. Pilegrimssenter Dale-Gudbrand markerer den 5. juni at en ny vandresesong er i gang på Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen. I år trekker vi markeringen inn i en større sammenheng.

Tidligere kulturminister Torhild Widvey inviterte sommeren 2015 samfunnsdebattanter, religiøse ledere og redaktører til en dialogvandring på Pilegrimsleden. "Vandring på Pilegrimsleden kan bidra til å hindre radikalisering, hatytringer og utenforskap", Det er noe av det som den tidligere kulturministeren sa i forkant av vandringen.
Pilegrimssenter Dale-Gudbrand, i samarbeid med Ringebu kommune, Ringebu flyktningmottak, Ringebu læringssenter og Multikulti, vil derfor invitere til et bredt arrangement den 5. juni 2016. Her vil det bli foredrag om demokratiutvikling, integrering, økologisk bærekraft og vandring.

Programmet vil ikke bli begrenset til søndagen, men strekke seg over hele helgen. Fredag kveld vil det bli foredrag ved Nansen freds- og dialogsenter om demokratiutvikling, dialog og integrering i Ringebu ungdomssenter, samt en flyktnings historie og underholdning. På lørdag arrangeres det årlig Multikulti arrangementet, som er et integreringstiltak, der vi samles i Vålerbrua for å bli kjent med andre kulturer. På søndag avsluttes arrangementet med vandring på Pilegrimsleden fra Fåvang til Ringebu, med innlagt kulturstopp langs leden og med lunsj i Høgkleiva. Etter vandringen vil det bli foredrag om økologisk bærekraft ved Odd Inge Vistad og vandring i kultur og natur i Ringebu prestegard.

MULTIKULTIFESTIVAL med PILEGRIMSLEDENS DAG 2016

Kunst, gatemat, lek og moro, ballongslipp, bakgårdskonsert, humor, foredrag og pilgrimsvandring er bare noe av det som foregår under Multikultifestivalen 2016! Velkommen til en innholdsrik helg som byr på både inspirasjon, ro og ettertanke, nye impulse, vandring og bekjentskaper.

FREDAG 3. juni – DEMOKRATI, FRED OG DIALOG
Kl. 18.00 – 20.00
Ringebu ungdomssenter.
Velkommen og åpning av arrangementet v/ Ordfører Arne Fossmo
Foredrag v/ Nansen Center for Peace and Dialogue
Underholdning v/ kulturskulen
En flyktnings historie. Servering v/ Ringebu-Fåvang Arr: Pilgrimssenteret

STAND-UP SHOW i Kaupangerparken
Kl. 21.00 - ? (åpen dør fra kl.20)
(Sette inn mer info om dette)
Arr: Roger Melgårdshagen

LØRDAG 4. juni – MULTIKULTI GATEFEST
Kl. 11.00-13.30 
Gatemat fra alle verdenshjørner, spennende workshops, musikk og ballongslipp. Arr: Ringebu læringssenter, Ringebu Asylmottak, Ringebu kommune og frivillige

SOMMERÅPNING på PRESTEGÅRDEN
Kl. 14.00 – 17.00
(Sette inn info om dette)
Arr: Ringebu Prestegård

BAKGÅRDSPRAT
Kl. 18.00-23.00
Bakgården til huset Jonsgård (Baker Hansen) Trubaduren Trond Halle spiller fra kl. 19.00 Pratevennlig volum og gratis inngang! Salg av: - Gourmetpølser fra
Annis m/hembåkå lompe - Huseierkvartettens gulasjsuppe m/brød - Brus, øl og vin. Arr: Huseierkvartetten

SØNDAG 5.juni  PILEGRIMENS DAG
Kl 0930 - 1600
Buss fra Mega Ringebu til Fåvang.
Vandring fra Fåvang til Ringebu v/ Pilegrimssenter Dale-Gudbrand
Lunsj i Høgkleiva – Gapahuken v/ Ringebu Læringssenter Vandring til Gildesvollen og Stavkirken. Kulturformidling Foredrag i Ringebu Prestegard - Økologisk bærekraft Servering v/ stiftelsen Ringebu Prestegard
Arr: Pilgrimssenteret

Arrangemnetet er støttet av UNESCO-kommisjonen.