PILEGRIMSLEDENS DAG 4 JUNI 2017

Pilegrimsledens dag ble markert i Gudbrandsdalen den 4 juni med vandringer og arrangement.

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand markerte Pilegrimsledens dag den 4 juni 2017 og feiret Pilegrimsleden 20 år med vandring og arrangement. I samarbeid med DNT, historielag, menighetene og Ringebu læringssenter ble det vandringer i alle kommuner og arrangement flere steder.

I Lillehammer kommune dro prost i Sør-Gudbrandsdal prosti, Anita Dalehavn, i gang som vandringsleder fra Lillehammer kirke til Sundgården og Fåberg menighetshus. Vandringen ble innledet med gudstjeneste i Lillehammer kirke. I Øyer var senterleder Per Gunnar Hagelien vandringsleder på vandring fra Rindal i Øyer til Pilegrimsloftet Borkerud på Tretten med påfølgende gudstjeneste og kakefest.

Fra Fåvang til Ringebu Prestegard i Ringebu kommune var det Kari Børrud som ledet ann vandringen som gikk på gammel kongevei via vardestedet Høgkleiva og videre til Ringebu Prestegard. Vandringen ble avsluttet med kaffe og kake. I Sør-og Nord-Fron var det DNT Gudbrandsdalen som stod for vandringen sammen med Pilegrimsprest i Hamar Bispedømme, Lars E Kielland. Her gikk vandringen fra Dale-Gudbrands Gard til Skar via Sør-Fron kirke hvor det var gudstjeneste før vandringen gikk videre. I Skar stilte frivillige opp med bevertning, sang og musikk. Etter en markering og avduking av nye informasjonstavler gikk vandringen videre til Vinstra i Nord-Fron.

I Sel kommune arrangerte Sel historielag vandring fra Sel kirke til Jørundgard med Kristin Lavransdatter som tema.

Vi takker alle som bidro, alle som deltok og en stor takk til vandringslederne. Vi sees neste år.

Her er et knippe bilder.