Pilegrimsleden Markering av ny sesong

Pilegrimsleden Gudbrandsdalen

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand markerer den 1 juni at en ny vandresesong er i gang på Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen. Pilegrimssenteret inviterer til å gå din strekning på Pilegrimsleden gjennom vakre og historiske  Gudbrandsdalen. Lengden på strekningene varierer fra 5 km til 22 km. Strekningene er godt merket og kan gåes uten vandringsleder. Pilegrimssenteret vil, der det er mulig, sette opp vandringsleder. Ved behov vil det bli satt opp busstransport tilbake til startstedet.

For mer info og påmelding kontakt Pilegrimssenter Dale-Gudbrand på tlf 45604608 eller e-post pilegrim@gudbrandsdalsmusea.no

Ettappeplan:

Lillehammer - Hafjell, Nermo  22 km Oppmøte Lillehammer Vandrerhjem kl 1000

Hafjell - Skåe  5 km Oppmøte Nermosvingen v/ Pilegrimsleden kl 1200

Skåe - Glomstad 18 km Oppmøte Skåe kl 1200

Glomstad - Fåvang 15 km Oppmøte kl 1200

Fåvang - Ringebu 17 km Oppmøte P-plass nedenfor skolen kl 1200 Vandringsleder Einar Høystad

Ringebu - Hundorp 18 km Oppmøte P-plass v/ Mega kl 1200  Vandringsleder Kari Børrud

Hundorp - Vinstra 15 km Oppmøte P-Plass DGG kl 1200 Vandringsleder Trond Halle

Vinstra - Kvam 14 km Oppmøte P-Plass Solbjør kl 1000 Vandringsleder Per Gunnar Hagelien

Kvam - Sjoa 16 km Oppmøte P-plass Sinclair kl 1100 Vandringsleder DNT

Sjoa - N-Sel 25 km Oppmøte Varphaugen kl 1000 Vandringsleder DNT

Du kan lese mer om Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen på hjemmesidene til Pilegrimsleden

God vandring