Pilegrimskonserter i Sør-Fron kirke 2017

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand og Sør-Fron kirke arrangerer gjennom sommeren 2017 en serie konserter med lokale og tilreisende artister. Pilegrimskonsertene holdes hver onsdag kl 1200 fra og med 28 juni. Konsertserien avsluttes fredag den 18 august kl 1800 med mannskoret fra Schwoich (Østerrike). 29 juli, under olskofeiringen, kl 1800 vil det bli konsert med Sergey Shulga.

Konsertene er gratis.