Langvandringen 2016

Pilegrimssentrene Oslo, Hamar, Granavollen, Dale-Gudbrand og Dovrefjell samarbeider om å arrangere en langvandring hvert år. Den starter i Oslo og avsluttes i Trondheim. Langvandringen er 643 km lang og tar ca 6 uker.

Langvandringen 2016

For sjette gang inviterer de regionale pilegrimssentrene langs Gudbrandsdalsleden til Langvandring fra Oslo til Trondheim. Vandringen starter  i ruinene av Hallvardskatedralen  i gamlebyen i Oslo lørdag 18. juni og avsluttes i Trondheim onsdag 29. juli. Omlag 40 dagers vandring på pilegrimsleden fordelt på 5 etapper i variert norsk natur.  Du kan velge om du ønsker å gå hele veien eller om du vil velge ut en eller flere etapper. Vi tilbyr et opplegg med overnatting og måltider, vandringsleder og bagasjetransport – alt inkludert. Vandringen går ut av Oslo, gjennom Krokskogen og over Hadeland og Toten til Gjøvik. Derfra med Skibladner over Mjøsa til Hamar og videre opp til Lillehammer. Her begynner Gudbrandsdalen som vi følger til Dovre. Vi går over Dovrefjell og ned til Oppdal, videre ned i Orkdal gjennom Rennebu og Meldal. Derfra over skogen til Skaun, ned til Trondheimsfjorden, båt over elva Gaula og så gjennom bymarka siste biten inn til Trondheim. Noen er kjent på deler eller hele strekningen for andre er den ukjent. Vi garanterer en helt ny opplevelse både for kjente og ukjente. Det å gå gir oss noe helt annet enn hva vi får og ser fra et bil- eller togvindu.

Praktisk informasjon:

Dagsprogram:
Dagsprogrammet varierer noe fra dag til dag, men i hovedtrekk vil vi holde denne rammen:

07.00   Opp
08.00   Frokost
09.00   Morgenbønn. Start vandring.
17-19  Middagstid - vil variere noe.
21.00  Møte for vandrerne hvor praktiske spørsmål tas opp. Kveldsbønn.
23.00  Ro

Dagsetapper:
Vandringen vil foregå i rolig tempo. De fleste dagene går vi 6-8 timer. Tidsberegningen er gjort ved å regne en marsjfart på 3,5 km pr. time og legge til 1 time for pauser.

Overnatting:
Det er tilrettelagt for enkel overnatting. Standard vil variere.
Sovepose og liggeunderlag må tas med, ikke alle steder kan tilby en seng.

Måltider:
Disse måltidene; frokost, lunsj i form av selvlaget matpakke og middag, er inkludert.

Vandringshefte:
Alle deltakere får et vandringshefte laget for denne vandringen. Heftet inneholder etappeplan, praktisk informasjon, sanger og bønner med mer.

Pilegrimspass:
Deltakerne vil få hvert sitt pilegrimspass. De som ønsker kan stemple passet daglig og slik lage et fint minne fra turen.

Bagasjetransport:
Vandrerne trenger ikke å bære mer enn det de trenger for dagen. Det blir bagasjetransport med en følgebil hver dag.

Gruppestørrelse:
Gruppa blir på max. 20 deltakere + vandringsleder(e).

Av og påstigning:
For å delta må du gå en eller flere av de oppsatte etappene:
1. etappe:  18. juni – 26. juni,  Oslo – Hamar over Hadeland.
2. etappe: 26. juni –   4. juli,    Hamar – Ringebu.
3. etappe:   4. juli   – 12. juli,    Ringebu – Dovre.
4. etappe: 12. juli   –  20. juli,   Dovre – Oppdal.
5. etappe: 20. juli   –  29. juli,  Oppdal – Trondheim.
 
Vandrere som slutter seg til må gjerne gi beskjed om de kommer med tog, buss eller bil, og om det er behov for henting på tog- eller buss-stasjon.

Vandringsledere:
Det vil være ulike vandringsledere under Langvandringen:
1. etappe: Vandringsleder og ansvarlig leder: Roger Jensen og Jane Dahl Sogn.
2. etappe: Vandringsleder Anne Winther Tollnes. Ansvarlig leder: Tone Stræte.
3. etappe: Vandringsleder og ansvarlig leder: Per Gunnar Hagelien.
4. etappe: Vandringsleder og ansvarlig leder: Hans-Jacob Dahl.
5. etappe: Vandringsleder Roger Jensen. Ansvarlig leder: Hans-Jacob Dahl.

Allergi/kosthold:
Dersom noen av deltakerne har mat-allergi eller spesielle krav til mat – ber vi om beskjed om dette, så skal vi ta hensyn til dette så langt vi klarer.

Forsikring:
Alle som deltar bør ha egen reiseforsikring som dekker kostnader ved uforutsette avbrudd på turen. Vi refunderer ikke innbetalt deltakeravgift ved avbrudd underveis.

Påmelding:
Påmelding sendes Tone Stræte, Pilegrimssenter Hamar.
E-post: hamar@pilegrim.info
Telefon: +474 78 266
Påmeldingen er gyldig når innbetaling av deltakeravgift er innbetalt.

Kostnader:
Utgifter til mat, overnatting og bagasjetransport er inkludert i prisen.
De som går hele veien fra Oslo til Trondheim får vandringen til redusert pris.
Faktura sendes ut etter mottatt påmelding.

Pris:  Hele veien: Oslo – Trondheim  42 dager   30.000,-
Etappe 1:    Oslo – Hamar    9 dager     8.100,-
Etappe 2:    Hamar – Ringebu    9 dager     8.100,- 
Etappe 3:    Ringebu – Dovre    9 dager     8.100,-  
Etappe 4:    Dovre – Oppdal    8 dager     7.200,- 
Etappe 5:    Oppdal – Trondheim   9 dager     8.100,-

Dersom vi får melding om at turen ikke kan gjennomføres minst 14 dager før din vandringsstart, vil vi refundere innbetalt beløp. Ved avmelding før avreise, mindre enn 14 dager før, tar vi kroner 1000,- i gebyr, øvrig innbetalt beløp refunderes. Ved avmelding reisedag eller senere – ingen refusjon.

Annen nyttig informasjon:
Vår viktigste informasjonskanal er www.pilegrimsleden.no Her vil det også være linker til nettsidene til de regionale pilegrimssentrene. På de regionale sidene vil det ligge opplysninger om ulike arrangement langvandrerne kan delta på under vandringen.

Fremme i Trondheim deltar Langvandrerne på kveldsvandring og midnattsmesse den 28. juli. Langvandringen avsluttes på Olsokdagen, 29. juli med høymesse i Nidarosdomen og en felles kirkekaffe på Pilegrimsgården.

Det skjer mye i Trondheim på denne tiden. Vi anbefaler Olavsfestdagene
som arrangeres 28. – 6. august. For mer informasjon se www.olavsfestdagene.no

Arrangør:
De regionale pilegrimssentrene står som arrangør av Langvandringen 2016.

Pilegrimssenter Oslo.   Roger Jensen,                                   Tlf. 480 52 949  oslo.pilegrimsleden@icloud.com
Pilegrimssenter Granavollen. Jane Dahl Sogn,                      Tlf. 970 22 684  jane.dahl.sogn@pilegrimsleden.no
Pilegrimssenter Hamar.  Tone Stræte                                     Tlf. 474 78 266  hamar@pilegrim.info
Pilegrimssenter Dale-Gudbrand  Per Gunnar Hagelien,         Tlf. 456 04 608  pilegrim@gudbrandsdalsmusea.no
Pilegrimssenter Dovrefjell. Hans-Jacob Dahl,                         Tlf. 924 83 147 hajada@onlin.no

Pilegrimssenter Dovrefjell står som formell arrangør av Langvandringen 2016 og er medlem av Reisegarantifondet.

 

For påmelding ta kontakt med Tone Stræte på e-post.