LANGVANDRINGEN 2015

LANGVANDRINGEN 2015  –   OSLO - TRONDHEIM.
20. juni til og med 29. juli.

Invitasjon:
For femte gang inviterer de regionale pilegrimssentrene langs Gudbrandsdalsleden til Langvandring fra Oslo til Trondheim. Vandringen starter  ved ruinene etter Mariakirken i gamlebyen, Oslo lørdag 20. juni og avsluttes i Trondheim onsdag 29. juli. En 40 dagers vandring på pilegrimsleden fordelt på 6 etapper i variert norsk natur.  Du kan velge om du ønsker å gå hele veien eller om du vil velge ut en eller flere etapper. Vi tilbyr et opplegg med overnatting og måltider, vandringsleder og bagasjetransport.
Ut av Oslo går vi gjennom Groruddalen til Eidsvoll, hvor et viktig fundament for det moderne Norge ble lagt gjennom utarbeidelsen av grunnloven i1814. Nordover fra Eidsvoll går vi østleden gjennom stille skogsterreng før naturen åpner seg mot vakre Stange Vestbygd der gamle, ærverdige og historiske storgårder ligger på rekke og rad. Vi vandrer langs Mjøsa til Hamar og historiske Domkirkeodden der bispesete lå frem til 1567 og den eneste byen i middelalderen uten kystlinje. Fra Hamar drar vi over Mjøsa med Skibladner til Gjøvik.
Vandringen Gjøvik - Lillehammer begynner i et travelt bybilde, går over i gamle vegfar, stier og åkerrenner før vi er tilbake til flat asfalt den siste biten inn mot Lillehammer by. Fra Lillehammer går vi opp Gudbrandsdalen til Hundorp og Dale-Gudbrands gård. Her møtte Olav den Hellige den gamle troen og vi får den mest fortettede fortellingen om kristningen av landet, møtet mellom Olav og Dale-Gudbrand. Videre går vi oppover dalen, over historiske Dovrefjell med kongevei, moskus, gamle fangstanlegg og pilegrimsspor . Så stiger vi ned til Oppdal og gjennom Orkdal, gjennom Rennebu og Meldal. Derfra går vi over skogen til Skaun, ned til Gaula og Trondheimsfjorden. Vi tar så båt over elva Gaula, for så å gå opp gjennom bymarka inn til Trondheim. Her avslutter vi med deltakelse på Olavsfestdagene.

Årets vandring er en jubileumsvandring, det er fem år siden pilegrimssentrene arrangerte den første Langvandringen.
Men hvem er en pilegrim i dag? Her er det ulike svar. Noen vil si det er alle som går pilegrimsleden. Andre sier det er et menneske som gjennom et oppbrudd legger ut på en vandring mot et hellig mål. Vi vet ikke hva du bryter opp i fra eller hva du har som mål for din vandring, men uansett, på vandringen sommeren 2015 er du en medvandrer, en pilegrim blant andre pilegrimer. Sammen skal vi gå et stykke av veien mot Nidaros. Vårt håp er at denne vandringen skal bli en frakobling fra ditt daglige liv og samtidig også en tilkobling til noe dypere i deg selv og i vår tilværelse. Gjennom vandringen ønsker vi å skape møter. Møter med deg selv. Møter med dine medvandrere. Møter med tidebønn og gudstjenesteliv. Møter med natur og kultur. Møter som gir oss mulighet til å dele, ikke bare tanker og synspunkter, ikke alene opplevelser og innskytelser, men mulighet til å dele liv. Du er fri til å være deg selv og til å sette dine egne grenser. Fri til å åpne opp eller lukke igjen. Vi møtes i respekt for hverandre og i respekt for de grensene vi setter.
Vandringen kan også beskrives slik: Først som en ytre vandring. Det handler om min kropp, mine føtter, mine sanser, om naturen omkring meg og fellesskapet med mine medvandrere. Deretter som en historisk vandring. Vi går i fotsporene til mennesker som i tusentall opp gjennom historien har søkt hjelp i kraften ved Olavs grav. Vi søker inn i pilegrimshistorien og pilegrimstradisjonene langs veien. Vi møter kulturminner fra ulike tider. I tillegg til disse to kan en pilegrimsvandring beskrives som en indre vandring. En vandring som handler om meg og mitt liv. Min livshistorie og alt som har formet meg og gjort meg til den jeg er. Livet her og nå. Mine veivalg for livet framover og mine mål i livet. Er dette noe du ønsker å være med på, så gå pilegrimsleden til sommeren.
Velkommen som deltaker på Langvandringen 2015 og en unik reise!

Se mer på www.pilegrimsleden.no

Roger Jensen - Pilegrimssenter Oslo, Jane Dahl Sogn - Pilegrimssenter Granavollen, Tone Stræte – Pilegrimssenter Hamar, Per Gunnar Hagelien – Pilegrimssenter Dale-Gudbrand, Hans-Jacob Dahl - Pilegrimssenter Dovrefjell